© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg

BHV

brand-blussers.jpg

 
De Basiscursus BHV is afgestemd op het 'Opleidingsprofiel BedrijfsHulpVerlener' zoals uitgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan de opleiding worden geen toelatingseisen gesteld.

Doelstelling:
Na het volgen van de opleiding kan de bedrijfshulpverlener optreden bij:  
*Een ongeval of stoornissen in de vitale functies
*Een beginnende brand
*Het alarmeren en evacueren van personen
*Het onderhouden van verbindingen met   hulpverleningsorganisaties

Inhoud van de opleiding;
Levensbedreigende Eerste Hulp en Reanimatie en AED (Automatische Externe Defibrillator).
Dit duurt één dag of twee dagdelen
Brandbestrijding, Ontruiming, Communicatie en Alarmering.
dit duurt één dag of twee dagdelen 
 
Lesmateriaal:
Het NIBHV boek tijdens de cursus krijgt u in bruikleen. Het is ook mogelijk om een boek tegen inkoop prijs  aan te schaffen.

Werkwijze:
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht.
De praktijkoefening brandbestrijding wordt gehouden in de omgeving van het bedrijf waar in overleg met u een geschikte plaats wordt aangewezen. De training wordt gegeven door een ervaren brand instructeur. Ook kan deze opleiding verzorgd worden op onze locatie.

Examinering:
Aan de opleiding is een examen in de vorm van twee keer een toets van 30 vragen verbonden. Als het resultaat voldoende is wordt door het NIBHV een certificaat 'Bedrijfshulpverlener' verstrekt. En een draagpas verstrekt.

Incompany:
We kunnen de bedrijfshulpverlening afstemmen op uw bedrijf. Zoals specifiek voor de horeca groep met extra aandacht aan drugsgebruik. Maar ook electriciteitsongevallen, chemische en/of brandbare stoffen, waterongevallen, sportletsels, wandelletsels, verkeersongevallen, werken op hoogte e.d. zijn mogelijk.
Ook kunnen we van te voren uw wensen tot de BHV opleiding op uw bedrijf bespreken.
De opleiding kan naar uw wensen en tijd gegeven worden die past in uw bedrijf, al is het 's nachts!

Locatie;
De opleiding kan gegeven worden op uw locatie, of in overleg met u op een nabijgelegen locatie. of op onze locatie.

Aantal deelnemers;

Groepen van minimaal 2 en maximaal 14 personen. De kosten zijn inclusief docent EHBO Reanimatie en Brandweerinstructeur, gebruik van reanimatiepoppen, audiovisuele hulpmiddelen, verbandmiddelen, gebruik blusmiddelen en stookkosten en het certificaat bedrijfshulpverlener (indien men geslaagd is voor het betreffende examen).

Cursusdata:
Samen met u als werkgever plannen we de opleiding in.

Duur: 2 dagen of 4 dagdelen

Informeer naar de vrijblijvende offerte via
info@biesheuvel-ehbo.nl


107.png

Combicursus "EHBO aan kinderen + BHV"
Voor Kinderdagverblijven, Na- en Buitenschoolse opvang

In deze combinatiecursus EHBO aan Kinderen en Bedrijfshulpverlener (BHV), wordt het EHBO-deel in het teken van EHBO aan Kinderen gedaan. Alle aspecten voor het certificaat van het Oranje Kruis "EHBO aan kinderen" worden behandeld. In deze 2-daagse cursus wordt de EHBO-dag ingevuld met de cursus Eerste Hulp aan kinderen met daarnaast ook behandeling van de EHBO aan volwassenen.
Deze combinatiecursus is bijzonder geschikt voor leidinggevenden en medewerkers in kinderdagverblijven, BSO en NSO. Tijdens de training Eerste Hulp aan Kinderen komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 
*Typisch leeftijdsgerelateerde ongevallen bij kinderen
*Preventie van ongevallen
*Meest voorkomende letsels/verbandleer en inhoud van de EHBO-doos
*Alarmeren 112
*Herkenning van een ernstig ziek kind
*Koorts en koortsstuipen
*Brandwonden
*Botbreuken (zondagsarmpje, groene twijgbreukje)
*Kraal in neus
*Vergiftigingen
*Allergische reacties
*Insectenbeten (teken, wespen)
*Tandletsel
*Bewusteloosheid
*Hersenschudding
 
De 2e dag wordt ingevuld met het BHV brandgedeelte. Wat betreft de dag Brandbestrijding en ontruiming gaat het vooral om:
Het beperken en bestrijden van een beginnende brand, gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling van brand en qua ontruiming: Het begeleiden van een ontruiming, het ontruimingsplan, vluchtroutes, vluchtmiddelen. Communicatie is uiteraard ook van groot belang: Het (goed kunnen) melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten en het gebruik van communicatiemiddelen.
  
Legitimatie tijdens EHBO aan kinderen cursusdeel: 
Omdat in deze cursus tevens EHBO aan kinderen wordt gegeven waarvoor het Oranje Kruis de certificering doet,  dienen wij deze cursus vier weken voor de cursusdatum aan te melden bij het Oranje Kruis. Deze "kunnen" op deze dag een controle uitoefenen. Deelnemers moeten zich kunnen legitimeren.
  
Vooropleiding:
Aan de vooropleiding worden geen speciale eisen gesteld. De cursus is inclusief: Alle benodigde materialen (lesboek BHV, lesboek EHBO aan kinderen, lesmateriaal, verbandmaterialen, blusmiddelen, examen BHV brand, toets EHBO aan kinderen, certificaat BHV en certificaat EHBO aan kinderen Oranje Kruis. De basisopleiding Bedrijfshulpverlener alsmede het examen worden volgens de richtlijnen van het NIBHV  en het Oranje Kruis gegeven. Een en ander volgens het opleidingsprofiel van bedrijfshulpverlener zoals dat staat omschreven in het Brandveiligheidsconcept Bedrijfshulpverlening, uitgegeven door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
Deelname:
Onze cursussen kunnen in-company in uw bedrijf of instelling worden verzorgd. De 2-daagse cursus kan indien gewenst ook in 4 dagdelen of avonden gegeven worden. Bel of mail ons voor de mogelijkheden. Heeft u vragen of speciale wensen, neemt u dan even contact met ons op. Wij leveren graag maatwerk!


bhv1.jpg


www.biesheuvel-ehbo.nl